Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia z wojskami

Oficerowie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej już na etapie planowania ćwiczeń z wojskami kierowani są do prac zespołów autorskich. Często w wyniku tych prac powoływane są specjalne grupy ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego ćwiczeń, które wchodzą w skład kierownictwa ćwiczenia, a pod które podporządkowywane są siły i środki wspierające zabezpieczenie przeciwpożarowe w miejscach w których te ćwiczenia są organizowane.

Każdorazowo w przypadku ćwiczeń z wojskami wykraczającymi poza możliwości poligonu, tj. gdy siły i środki poligonu są niewystarczające do zabezpieczenia przeciwpożarowego tych ćwiczeń opracowywuje się Plan zabezpieczenia przeciwpożarowego ćwiczenia.

Plan zabezpieczenia przeciwpożarowego ćwiczenia obejmuje elementy, wymienione w planie ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych, a ponadto uwzględnia:

 • miejsce prowadzenia ćwiczenia oraz trasy przemarszów wojsk;
 • ilość ćwiczących wojsk i ich zgrupowanie w obozowiskach;
 • zakres (charakter) prowadzonych działań oraz scenariusz terenowo – czasowy (bombardowanie, strzelanie artyleryjskie, rodzaje stosowanych pocisków, środków minerskich, środków pozoracji itp.);
 • możliwości taktyczne i sprzętowe wojskowych straży pożarnych oraz sił i środków przewidzianych do zabezpieczenia ćwiczenia;
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe obozowisk;
 • możliwości (zasady) zapewnienia bezpiecznych działań jednostkom krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, nadleśnictw, samolotów i śmigłowców gaśniczych w polu roboczym i poza nim.

OBOWIĄZKI SZEFA GRUPY DS. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ĆWICZENIA

1) Szef Grupy ds. Zabezpieczenia Przeciwpożarowego Ćwiczenia wchodzi w skład kierownictwa ćwiczenia i odpowiada za nadzór nad organizacją systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego ćwiczenia oraz za nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez pododdziały biorące udział w ćwiczeniu.

2) Do podstawowych zadań Szefa Grupy, należy:
a) nadzorowanie i organizacja pracy wyznaczonych przez Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oficerów grupy;
b) przejęcie w podporządkowanie sił i środków wojskowych straży pożarnych wydzielonych do udziału w ćwiczeniu;
c) koordynowanie działaniami ratowniczo – gaśniczymi podczas trwania ćwiczenia;
d) przeprowadzenie kontroli obiektów poligonowych wykorzystywanych w ćwiczeniu w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz kontrola znajomości przez stany osobowe wojska biorące udział w ćwiczeniu zasad zapobiegania pożarom i postępowania w przypadku ich powstania;
e) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także ustaleń wynikających z zapisów Porozumienia Ministra Obrony Narodowej i Ministra Środowiska w sprawie warunków użytkowania lasów na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa w szczególności odnoszących się do prowadzenia działań bojowych przy określonym stopniu zagrożenia pożarowego lasów;
f) do czasu zakończenia ćwiczenia o wyznaczonych godzinach, składanie meldunków o sytuacji pożarowej na poligonach oraz podjętych działaniach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym ćwiczenia oraz niezwłoczne informowanie o każdym pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu mającym wpływ na przebieg ćwiczenia;
g) w terminie 14 dni po zakończeniu ćwiczenia sporządzenie i przesłanie meldunku do IWOP z udziału jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz innych sił i środków w zabezpieczeniu przeciwpożarowym ćwiczenia.


OBOWIĄZKI OFICERA GRUPY DS. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ĆWICZENIA

1) Oficer Grupy ds. Zabezpieczenia Przeciwpożarowego Ćwiczenia podlega bezpośrednio Szefowi Grupy ds. Zabezpieczenia Przeciwpożarowego Ćwiczenia i realizuje zadania w zakresie nadzoru nad organizacją systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez pododdziały biorące udział w ćwiczeniu.

2) Do podstawowych zadań Oficera Grupy, należy:
a) realizacja poleceń wydanych przez Szefa Grupy ds. Zabezpieczenia Przeciwpożarowego Ćwiczenia;
b) pomoc Szefowi Grupy w kierowaniu działaniami ratowniczo – gaśniczymi prowadzonymi przez siły i środki wojskowych straży pożarnych wydzielonych do udziału w ćwiczeniu;
c) prowadzenie kontroli obiektów poligonowych wykorzystywanych w ćwiczeniu w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz sprawdzenie zapoznania stanów osobowych wojska biorących udział w ćwiczeniu z zasadami zapobiegania pożarom i postępowania w przypadku ich powstania;
d) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także ustaleń wynikających z zapisów Porozumienia Ministra Obrony Narodowej i Ministra Środowiska w sprawie warunków użytkowania lasów na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa w szczególności odnoszących się do prowadzenia działań bojowych przy określonym stopniu zagrożenia pożarowego lasów;
e) składanie meldunków Szefowi Grupy o realizacji zadań służbowych.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ

Komendanci wojewódzcy PSP wydają rozkazy w sprawie wsparcia zabezpieczenia przeciwpożarowego ćwiczenia, w kórych ustalane są szczegółowo role osób funkcyjnych w ćwiczeniu i sposób alarmowania wyznaczonych sił i środków.

Ogólnie przyjete praktyki:

 • Na koordynatora ćwiczenia i KDR wyznacza się oficera WOP wyznaczonego przez Szefa WOP,
 • Na koordynatora zabezpieczenia przeciwpożarowego ćwiczenia na poziomie strategicznym wyznacza się Z-cę Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Na Dowódcę Operacji Wsparcia wyznacza się Komendanta Miejskiego (Powiatowego) PSP,
 • Na oficerów łącznikowych wyznacza się oficerów z Komendy Wojewódzkiej PSP oraz z Komendy Miejskiej (Powiatowej) PSP,
 • Siły i środki I rzutu stanowią siły i środki WOP,
 • Siły i środki II rzutu stanowi Kompania Gaśnicza Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego,
 • Siły i środki III rzutu stanowi Wojewódzka Brygada Centralnego Odwodu Operacyjnego,
 • Dysponowanie sił i środków II i III rzutu odbywa się poprzez SK KP PSP.

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
Nowowiejska 26
00-911 Warszawa
tel. 261845000
fax. 261845149
iwop@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.