Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Misje zagraniczne

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa oprócz zadań jakie wykonuje w kraju, spełnia niebagatelną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW).
Wraz ze wstąpieniem Polski do struktur NATO w 1999 r, zwiększyło się zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju. Jako, że zgodnie z zapisami w dokumentach standaryzacyjnych NATO ochrona przeciwpożarowa jest jednym z elementów Force Protection (ochrony wojsk), wraz z rozpoczęciem I zmiany PKW w Republice Iraku zadania w tym zakresie zostały nałożone na Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (WOP).
Minister Obrony Narodowej decyzją, określił zakres kompetencji Szefa WOP w zakresie przygotowania, kierowania i wycofywania polskich jednostek wojskowych / polskich kontyngentów wojskowych, a także kierowania żołnierzy zawodowych do pełnienia służby poza granicami państwa i zobowiązał do:
1) określania zasad zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego PJW/PKW;
2) uczestniczenia w składach komisji kwalifikacyjnych żołnierzy i pracowników wojska do udziału w misjach na stanowiskach: inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz w wojskowych strażach pożarnych;
3) uczestniczenia, stosownie do potrzeb w rekonesansach rejonów rozmieszczenia i działania oraz kontroli zabezpieczenia pożarowego PJW/PKW;
4) szkolenia stanów osobowych wojskowych straży pożarnych i inspektorów ochrony przeciwpożarowej przed wyjazdem na misję.

Wraz z podjęciem w 2003 r. decyzji o wysłaniu polskiego kontyngentu do Republiki Iraku rozpoczęto prace na określeniem zasad zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w rejonie działania misji oraz naborem kandydatów na stanowisko inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz na stanowisk w wojskowej straży pożarnej.
Z uwagi na to, że w rejon misji nie jest możliwe wysłanie w całości wojskowej straży pożarnej będącej w etacie jednostki formującej zmianę, nabór (do dnia dzisiejszego) prowadzi się spośród żołnierzy posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych.

 

PKW IRAK

Mimo odmiennych uwarunkowań z jakimi mieliśmy do czynienia w Republice Iraku, takie same jak w kraju przedsięwzięcia, związane z ochroną przeciwpożarową, musiały być realizowane w Multinatiomal Division Central - South MND CS (Wielonarodowa Dywizja Centrum - Południe), w której byliśmy stroną wiodącą.
Przez siedem pierwszych zmian, inspektor ochrony przeciwpożarowej (MND CS Fire Protection Inspector) etatowo umiejscowiony był w Sztabie Dywizji (HQ MND), w oddziale inżynierii wojskowej (ENG DIV), w branży Infrastruktury (INFRA BRANCH). Podczas ostatnich trzech zmian obowiązki te wykonywał komendant i dowódcy sekcji wojskowej straży pożarnej.
Inne uwarunkowania, zagrożenia oraz różnorodność przepisów i procedur ratowniczych w rożnych narodowościach wchodzących w skład MND CS w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wymusiły od samego początku konieczność opracowania dokumentu, który ujednoliciłby przepisy w tym zakresie. Mając powyższe na uwadze, został opracowany dokument określający minimalne wymagania i wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej do realizacji w MND CS pod oznaczeniem ENG SOP-85. W przypadku stosowania w innych narodowościach bardziej obostrzonych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zastosowanie mają przepisy narodowe. Jednym z wymogów określonych w tymże dokumencie jest konieczność wyznaczenia przez każdego dowódcę bazy i dowódcę samodzielnej jednostki szczebla batalionu i powyżej, inspektora ochrony przeciwpożarowej. Wraz z kolejnymi zmianami dokument ten był systematycznie uaktualniany poprzez wprowadzanie poprawek pod nazwą FRAGO.
Wojskowa straż pożarna była przypisana do etatu batalionu logistycznego. Składała się początkowo z 4 sekcji straży pożarnej (Military Fire Section), które rozmieszczone były w bazach w Al Hillah, Babilon, Karbala oraz na lotnisku w bazie w Al Kut. Wraz z kolejnymi zmianami z uwagi na zmiany w rodzaju zadań jakie wykonywał polski kontyngent oraz przeprowadzanymi zmianami w dyslokacji baz, zmieniała się struktura oraz liczba żołnierzy w wojskowej straży pożarnej. Najliczniejsza była II zmiana - 32 żołnierzy w wojskowej straży pożarnej, natomiast przed wycofaniem kontyngentu w 2008 r. straż liczyła 12 żołnierzy.
Przez cały okres wykonywania zadań w Republice Iraku przez PKW, wojskowa straż pożarna dysponowała sześcioma samochodami ratowniczo - gaśniczymi typu średniego, które przed transportem w rejon misji zostały wyposażone w klimatyzację oraz szereg filtrów chroniących przed zapyleniem.
Przede wszystkim należy zauważyć, że samochody podobnie jak sprzęt specjalistyczny były cały czas poddane nagrzewaniu przez słońce do bardzo wysokich temperatur, co nie pozostawało bez znaczenia na żywotność poszczegόlnych podzespołόw i elementόw oraz na szczelność niektόrych z nich (zawory kulowe po nagrzaniu sączą, szybciej starzeją się uszczelki). Podkreślić należy również, że sprzęt pracował w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych (zapylenie, wysoka temperatura).
Wojskowa straż pożarna podczas trwającej pół roku zmiany brała udział w około 5 500 różnego rodzaju akcjach, z czego około 80 procent stanowiły zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych oraz operacji procesów technologicznych. Ponadto straż interweniowała wielokrotnie podczas różnego rodzaju pożarów w bazach i w ich pobliżu. Sekcje brały też udział w usuwaniu skutków wypadków drogowych, ostrzałów baz, intensywnych opadów deszczu, zabezpieczaniu prac pożarowo niebezpiecznych. Ponadto wyznaczone osoby ze składu straży zajmowały się przeglądami oraz konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego na terenie baz.
Ogółem podczas dziesięciu zmian Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, w latach 2003 - 2008 w wojskowej straży pożarnej oraz na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej zadania wykonywało ponad 220 żołnierzy, przy czym wielu z nich na kilku zmianach.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
Nowowiejska 26
00-911 Warszawa
tel. 261845000
fax. 261845149
iwop@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.